ALBAT
Passie voor persoonlijk wonen

Albat focust op duurzaamheid: BEN-normering

Albat focust op duurzaamheid: BEN-normering

Albat focust op duurzaamheid: BEN-normering

Met een groter wordend bevolkingsaantal en een stijgende welvaart, slinkt de voorraad aan fossiele brandstoffen wereldwijd en neemt de vervuiling van de atmosfeer drastisch toe. De gevolgen zijn vandaag reeds merkbaar in ziektes, opwarming van de aarde, verstoring van ecosystemen en natuurrampen. Het ontwikkelen van energiezuinige technieken en het globaal opleggen van strengere eisen inzake energieverbruik, zijn hiervan een logisch gevolg dat ons allen aanbelangt.

BEN-normering vanaf 2021

De EPB-regelgeving (Energieprestatie en Binnenklimaatregeling) legt de bouwheer strenge eisen op inzake E-peil (energieverbruik) en K-peil (isolatiewaarde). Waar de maximale aanvaardbare waarden vandaag E50 en een K40 bedragen, wordt vanaf 2021 E-peil E30 de norm in heel Europa. Deze strikte BEN-normering (Bijna Energie Neutraal) dient dus ook in Vlaanderen te worden gehandhaafd.

Albat bouwt nu reeds BEN

Bij Albat is duurzaamheid geen modewoord of een trend, maar een prioriteit waar niet omheen wordt gefietst. Onze woningen zijn uiterst energiezuinig en voldoen ruimschoots aan de huidige opgelegde normering. Dit doen we niet door enkel te focussen op technieken zoals bv. fotovoltaïsche panelen, maar wel door de nodige aandacht te besteden aan de structuur en opbouw van uw woning. Zo geeft Albat voorrang aan een betere isolatie, kwalitatieve raamprofielen en beglazing, zonneschermen op zuid- of westgeoriënteerde raamoppervlakken, een grotere winddichtheid, duurzame verwarmingstechnologie zoals het standaard voorzien van een warmtepomp, enz.

Wie vandaag fotovoltaïsche panelen plaatst op een woning die structureel niet voldoende energieneutraal gebouwd is, krijgt het nauwelijks nog voor elkaar om het E-peil verder te laten zakken om te beantwoorden aan de BEN-normering. Wees dus kritisch bij de aankoop van een zogenaamde ‘energiezuinige woning’.

De voordelen van BEN-bouwen

Een bijna energieneutrale woning betekent niet enkel een lagere energiefactuur. Het is er ook aangenamer en gezonder vertoeven doordat men verwarmt op lage temperatuur, doordat men oververhitting vermijdt tijdens de zomer, door een gecontroleerde aanvoer van verse lucht, enz. Het spreekt voor zich dat woningen die vandaag reeds aan deze strenge normeringen voldoen, hun waarde ontegensprekelijk zullen behouden en zelfs zien stijgen met de tijd.


BEN-bouwen getuigt van zorg voor onze leefomgeving en de toekomst van de volgende generaties.


In onze projecten in Merelbeke en Mariakerke kiest Albat voor de nieuwe warmtepompen van Daikin met de R32 technologie. Klik hier en bekijk de video over deze nieuwe technologie.

Benieuwd of deze 2 projecten iets voor u zijn? U vindt ze hier.