ALBAT
Passie voor persoonlijk wonen

Roeselare | Wolstraat

Rustig en modern wonen in Roeselare

In een aangename woonbuurt dichtbij de stad Roeselare bouwt Albat & Partners 2 stijlvolle meergezinswoningen met in totaal 18 appartementen. Het bouwlot (lot 27) bevindt zich naast bouwlot 28 waar Acasa Projects nv een nagenoeg identiek project realiseert. Beide loten omringen de natuurlijke amfibieënpoel die de woonbuurt typeert.

KOMT BINNENKORT TE KOOP:

In een aangename woonbuurt dichtbij de stad Roeselare bouwt Albat & Partners 2 stijlvolle meergezinswoningen met in totaal 18 appartementen. Het bouwlot (lot 27) bevindt zich naast bouwlot 28 waar Acasa Projects nv een nagenoeg identiek project realiseert. Beide loten omringen de natuurlijke amfibieënpoel die de woonbuurt typeert.

Het bouwproject wordt gekenmerkt door een moderne architectuur, kwaliteitsvolle afwerking, veel lichtinval, duurzame technieken en focust op levenslang wonen. Het groene kader, de doordachte inplanting, open fietsenstalling, doorzichten naar de vijver, enz. maken dat het project alles in huis heeft om levenslang te wonen in een aangename leefomgeving.

 

Klaar voor een duurzame toekomst

De 4 meergezinswoningen worden gebouwd volgens de regels van de kunst en helemaal met het oog op duurzaamheid. Zonnepanelen, warmtepompen en andere energiebesparende maatregelen maken dat dit gloednieuwe project voldoet aan alle BEN-voorschriften. Regenwater wordt maximaal herbruikt, zoniet vertraagd geloosd in de riolering.

 

Aandacht voor vlotte mobiliteit

Vanuit mobiliteitsstandpunt werd doordacht gekeken naar de ontsluiting van de zone. Daarom zullen per lot twee bovengrondse bouwvolumes met elkaar worden verbonden via een gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage. Deze twee parkeerkelders bieden plaats voor respectievelijk 20 en 18 ondergrondse autostaanplaatsen.

Bovendien worden op lot 27 zes, en op lot 28 vier bovengrondse parkeerplaatsen behouden. Door te werken met twee toegangen tot de ondergrondse parkings en twee bovengrondse parkeerplaatsen voor bezoekers, worden de in- en uitritten beperkt.

Het project moedigt daarenboven sterk het fietsgebruik aan en voorziet alle fietsenstallingen bovengronds op maaiveldniveau.

 

Landschapsontwikkeling

Het Landschapsarchitectenbureau Avantgarden boog zich met veel zorg over de huidige en toekomstige situatie en schetste een groenontwerp dat focust op het behoud en verdere ontwikkeling van de landschappelijke en ecologische waardes van deze natuurzone op wijkniveau. Met Natuurpunt werd diepgaand overlegd over de aanleg, beplanting en aanpak van de groenzone rondom het project. Hierdoor kwamen wij tot volgend ontwerp met o.a. deze aandachtspunten:

 

     Beperking van de verharding d.m.v. grasbetontegels op de bovengrondse parkeerstroken en gebruik van waterdoorlatende klinkerverharding.

     De enkele bovengrondse parkeerzones worden maximaal in een groen kader geïmplementeerd met ruige, streekeigen vegetatie.

     Gebruik van gevarieerde beplanting met focus op inheemse soorten, planten met een aantrekkelijke bloeiwijze of vruchtproductie voor insecten, amfibieën en vogels.

     Op lot 29 (eigendom van de stad Roeselare) wordt een pad met een natuurlijke kiezelverharding aangelegd dat in de natte zones overgaat naar een knuppel-/vlonderpad om te eindigen in een houten vlonder langsheen en over het water. Dit publiek toegankelijke pad zal voor extra belevingswaarde zorgen en de buurt toelaten om de rijke fauna en flora van de opgewaardeerde poel te ontdekken.

     Een amfibieënvriendelijke omheining met grote openingen maakt dat de amfibieën zich, in combinatie met zorgvuldig geplaatste takkenwallen (afkomstig van het te rooien opschot), vlot kunnen verplaatsen én dat ze schuilplaatsen vinden in en rondom de zone.

 

Interesse in dit project? Meer info volgt binnenkort!

Hou alvast onze facebookpagina in het oog:

https://www.facebook.com/AlbatStijlvolWonen/

 

Meldingsplicht

 • Stedebouwkundige bestemming
  Woongebied
 • Dagvaarding
  Geen dagvaarding uitgebracht
 • Recht van voorkoop
  Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening
 • Overstromingsgevoeligheid
  Niet overstromingsgevoelig
 • Bouwvergunning
  Vergunning uitgereikt
 • Verkavelingsvergunning
  Verkavelingsvergunning

Uw contactpersoon voor dit project

Alain Vanwynsberghe
+32 (0)475 67 77 64
alain@albat.be

Alain Vanwynsberghe
Terug naar overzicht